สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เกล็ดนาคราช
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Pyrrosia piloselloides (L.) M. G. Price

Polypodiaceae

ดูที่ กีบม้าลม

กีบม้าลม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Pyrrosia piloselloides (L.) M. G. Price

Polypodiaceae

เฟินอิงอาศัย มีขนกระจุกรูปดาวสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามเหง้าและใบอ่อนทั้งสองด้าน เหง้าทอดยาว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มม. เกล็ดสีน้ำตาลเข้ม รูปโล่หรือรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. ขอบจัก ขอบช่วงโคนมีขนครุย แผ่นใบหนา เรียงห่าง ๆ ใบไม่สร้างสปอร์รูปกลม รูปรี รูปไข่ หรือรูปใบหอก ยาว 1-7 ซม. ปลายมน แผ่นหนา เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 2-8 มม. ใบสร้างสปอร์รูปขอบขนานถึงรูปแถบ ยาว 3-25 ซม. ปลายแหลม มน หรือกลม ก้านใบยาว 5-10 มม. กลุ่มอับสปอร์เรียงใกล้ขอบใบเป็นแถวยาว กว้างประมาณ 2 มม.

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว กัมพูชา ภูมิภาคมาเลเซีย นิวกินีฟิลิปปินส์ ในไทยพบมากทางภาคใต้ ขึ้นตามต้นไม้ในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ และชายป่าพรุ มีสรรพคุณแก้อาการคัน พิษงู ตะขาบ และแมงป่อง

ชื่ออื่น   กีบม้าลม (ภาคเหนือ); เกล็ดนาคราช (ภาคกลาง); มันเหี้ย (ชลบุรี); อีแปะ (ตราด)

กีบม้าลม: เฟินอิงอาศัย เหง้าทอดยาว แผ่นใบหนา ใบไม่สร้างสปอร์รูปร่างหลายแบบ ใบสร้างสปอร์รูปแถบ กลุ่มอับสปอร์เรียงใกล้ขอบใบเป็นแถวยาว (ภาพ: โต๊ะแดง นราธิวาส - ผาทิพย์ ช่วยเนียม)

มันเหี้ย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Pyrrosia piloselloides (L.) M. G. Price

Polypodiaceae

ดูที่ กีบม้าลม

อีแปะ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Pyrrosia piloselloides (L.) M. G. Price

Polypodiaceae

ดูที่ กีบม้าลม