สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เบี้ยไม้
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Pyrrosia nummulariifolia (Sw.) Ching

Polypodiaceae

เฟินเกาะอิงอาศัย เหง้าทอดเลื้อย เกล็ดสีน้ำตาลหนาแน่น รูปแถบ ยาว 3-6 มม. ขอบเกล็ดมีขน ใบเรียง 2 แถว หนาแน่น ใบไม่สร้างสปอร์รูปรีหรือกลม ส่วนมากยาว 1-2.5 ซม. ปลายกลม แผ่นใบหนา มีขนกระจุกประปรายด้านบน ขนหนาแน่นด้านล่าง ไม่เห็นเส้นแขนงใบ ก้านใบสั้นมาก หรือยาวได้ถึง 3 มม. โคนมีเกล็ด ใบสร้างสปอร์รูปใบหอก ยาวได้ถึง 7 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนเรียวแคบ ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. กลุ่มอับสปอร์มีก้าน ติดด้านล่างทั่วแผ่นใบ มีขนกระจุกหนาแน่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กีบม้าลม, สกุล) พบที่อินเดีย ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี และพบกระจายทางภาคใต้ ขึ้นตามคบไม้หรือก้อนหินในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อพ้อง  Acrostichum nummulariifolium Sw.

ชื่ออื่น   กูดเกล็ดกะโห้ (ชลบุรี); เบี้ยไม้ (นราธิวาส)

เบี้ยไม้: ใบเรียง 2 แถว ใบไม่สร้างสปอร์รูปรีหรือกลม มีขนกระจุกหนาแน่นด้านล่าง ไม่เห็นเส้นแขนงใบ ใบสร้างสปอร์รูปใบหอก กลุ่มอับสปอร์ติดด้านล่างทั่วแผ่นใบ มีขนกระจุกหนาแน่น (ภาพ: น้ำตกหม่อมจุ้ย พัทลุง - ธรรมรัตน์ พุทธไทย )

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

กูดเกล็ดกะโห้
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Pyrrosia nummulariifolia (Sw.) Ching

Polypodiaceae

ดูที่ เบี้ยไม้