สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เมี่ยงผี
วันที่ 28 เมษายน 2560

Pyrenaria diospyricarpa Kurz

Theaceae

ไม้ต้น สูง 5–20 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง เส้นกลางใบด้านล่าง และก้านดอก ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 8–20 ซม. ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย แผ่นใบหนา ก้านใบยาว 0.5–1.2 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2–4 ดอก ตามซอกใบ ใบประดับคล้ายใบ 2 อัน รูปหอกกลับ ยาว 1–2 ซม. ก้านดอกยาว 2.5–4.5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน ติดทน ด้านนอกมีขนคล้ายไหม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน มี 5–6 กลีบ รูปไข่กลับ ด้านนอกมีขนคล้ายไหม เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูวงนอกโคนเชื่อมติดกับกลีบดอก รังไข่มีขนกำมะหยี่ มี 5 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมีย 5 อัน ที่โคนมีขนกำมะหยี่ ผลผนังชั้นในแข็ง รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 4.5 ซม. ปลายมีรอยบุ๋ม มี 5 สัน ผนังชั้นนอกหนาฉ่ำน้ำ เมล็ดรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. สีน้ำตาล

พบที่จีนตอนใต้ และพม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ความสูง 100–2350 เมตร แยกเป็น var. camelliiflora (Kurz) S. X. Yang กิ่งและแผ่นใบเกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน

สกุล Pyrenaria Blume มีประมาณ 26 ชนิด พบเฉพาะในเอเชียเขตร้อน ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ มะเฟืองป่า P. jonquieriana Pierre ex Laness. รังไข่มี 3 ช่อง ปลายผลไม่มีรอยบุ๋ม พบที่ลาวและเวียดนาม ในไทยพบที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “pyren” หมายถึงเมล็ดเปลือกแข็งมีเนื้อหุ้ม

ชื่อพ้อง  Pyrenaria garrettiana Craib

เมี่ยงผี: ใบเรียงเวียน ขอบจักฟันเลื่อย ผลรูปไข่กลับ ปลาบผลมีรอยบุ๋ม มีสันนูน 5 สัน (ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Keng, H. (1972). Theaceae (Pyrenaria). In Flora of Thailand Vol. 2(2): 150.

Min, T. and B. Bartholomew. (2007). Theaceae. In Flora of China Vol. 12: 366–478.