สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

จ้าหลอด
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Pterospermum cinnamomeum Kurz

Malvaceae

ดูที่ ตองเต่าตองเต่า
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Pterospermum cinnamomeum Kurz

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน โคนมักเป็นติ่ง เบี้ยว ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ช่อดอกมีดอกเดียว ตาดอกรูปขอบขนาน ริ้วประดับ 3 อัน ร่วงเร็ว ก้านดอกยาวประมาณ 3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 3.5-4 ซม. มีขนทั้งสองด้าน กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ยาว 3-3.5 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อัน มี 5 มัด เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 5 อัน รูปเส้นด้าย ยาวกว่าเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ ก้านชูอับเรณูมีต่อม รังไข่มีขน เกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 ซม. ปลายจัก 5 พู บิดเป็นเกลียว ผลแห้งแตกเป็น 5 ซีก รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปกระสวย ไม่มีสันตามยาว ยาว 4.5-5 ซม. เมล็ดจำนวนมาก รูปไข่ ยาวประมาณ 2 ซม. รวมปีกบาง ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ลำป้าง, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ลำปาง และภาคตะวันออกที่นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ โดยเฉพาะเขาหินปูน ความสูง 100-300 เมตร

ชื่ออื่น   จ้าหลอด (Lampang, Phrae); ตองเต่า (Chumphon); ตองเต่าขน (Lampang); สร้อยพ้าว, หนังกัวะดง (Chaiyaphum)

ตองเต่า: ช่อดอกแบบช่อกระจุก มีดอกเดียว กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ขอบใบเรียบ โคนเป็นติ่ง เบี้ยว ผลแบบผลแห้งแตก ไม่มีสัน ก้านผลยาว (ภาพดอก: เขาช่อง ตรัง - AS; ภาพผล: เขาพระวิหาร ศรีสะเกษ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2001). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 602-604.

ตองเต่าขน
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Pterospermum cinnamomeum Kurz

Malvaceae

ดูที่ ตองเต่า

สร้อยพ้าว
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Pterospermum cinnamomeum Kurz

Malvaceae

ดูที่ ตองเต่า

หนังกัวะดง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Pterospermum cinnamomeum Kurz

Malvaceae

ดูที่ ตองเต่า