สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   



เฟินหิรัญ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pteris blumeana J. Agardh

Pteridaceae

เฟินขึ้นบนพื้นดิน เหง้าสั้น ตั้งขึ้น ปลายมีเกล็ดสีน้ำตาลหนาแน่น รูปแถบ ยาวประมาณ 8 มม. ใบประกอบ 2 ชั้น รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 40-70 ซม. ก้านใบยาวได้ถึง 85 ซม. โคนก้านใบสีน้ำตาลอมแดงหรือสีม่วง ใบประกอบย่อยมีได้ถึง 12 คู่ รูปใบหอก ยาวได้ถึง 28 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง ก้านใบและแกนกลางเป็นร่องด้านบน บางครั้งมีขนหยาบ ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ ๆ ปลายมนหรือกลม ยาวได้ถึง 3.5 ซม. ขอบเรียบ เชื่อมติดกันคล้ายปีก ด้านบนมีขนยาวคล้ายหนามบนเส้นกลางใบ มีขนสั้นนุ่มประปราย ช่วงโคนมักมีปื้นสีขาว เส้นแขนงใบแยก 2 ง่าม กลุ่มอับสปอร์เรียงที่ขอบใบย่อยช่วงปลายและส่วนเว้า เยื่อคลุมสีซีด บางใส

พบที่อินเดีย ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร เป็นไม้ประดับ

สกุล Pteris L. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Pteridoideae มีประมาณ 250 ชนิด พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ในไทยมี 27 ชนิด ชื่อสกุลเป็นภาษากรีกหมายถึงเฟิน

ชื่ออื่น   เฟินหิรัญ, เฟินอาละบา (กรุงเทพฯ)

เฟินหิรัญ: ใบประกอบ 2 ชั้น แผ่นใบด้านบนมีขนยาวคล้ายหนามบนเส้นกลางใบ ช่วงโคนมักมีปื้นสีขาว ๆ เส้นแขนงใบแยก 2 ง่าม (ภาพ: เขาแหลม กาญจนบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1985). Pteridaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(2): 244.

เฟินอาละบา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pteris blumeana J. Agardh

Pteridaceae

ดูที่ เฟินหิรัญ