สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สังหยูดอกแดง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Pseuduvaria macrophylla (Oliv.) Merr. var. sessilicarpa J. Sinclair

Annonaceae

ไม้ต้น สูง 5-10 ม. แยกเพศร่วมต้นหรือต่างต้น มีขนสีน้ำตาลหนาแน่นตามกิ่งอ่อน เส้นกลางใบ ก้านใบ กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 15-45 ซม. ปลายแหลมยาว โคนมน เส้นแขนงใบข้างละ 18-24 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 8 มม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง กลีบนอก 3 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ด้านนอกมีขนกระจาย พับงอออก กลีบวงใน 3 กลีบ มีก้านกลีบแคบ ๆ ปลายกลีบแผ่กว้าง โคนคล้ายเงี่ยง ประกบติดกันเป็นรูปหมวก ยาวประมาณ 7 มม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ปลายมีรยางค์สั้นๆ ปลายตัด เป็นหมันในดอกเพศเมีย มีหลายคาร์เพล แยกกัน มีขน ก้านช่อผลยาวได้ถึง 2 ซม. ผลย่อยมี 8-12 ผล เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ก้านผลย่อยยาวประมาณ 1.2 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ หรือป่าพรุ

สกุล Pseuduvaria Miq. มี 56 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ในไทยมีประมาณ 10 ชนิด ชื่อสกุลหมายถึงสกุลที่คล้ายกับสกุล Uvaria

ชื่อพ้อง  Pseuduvaria sessilicarpa (J. Sinclair) Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

สังหยูดอกแดง: กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง กลีบนอก 3 กลีบสั้นกว่า 3 กลีบใน กลีบวงใน 3 กลีบ มีก้านกลีบ เรียงประกบกัน ผลมีขนสีน้ำตาลหนาแน่น (ภาพ: แว้ง นราธิวาส - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Li, B., Y.C.F. Su and R.M.K. Saunders. (2011). Annonaceae (Pseuduvaria). In Flora of China Vol. 19: 689.

Sinclair, J. (1955). A revision of the Malayan Annonaceae. Gardens’ Bulletin Singapore 14(2): 408-412.