สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือปลาซิว
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Pseudodissochaeta septentrionalis (W. W. Sm.) M. P. Nayar

Melastomataceae

ไม้พุ่มพาดเลื้อย สูงได้ถึง 4 ม. ตามข้อมีเส้นและขนแข็ง ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปใบหอก ยาว 6-10 ซม. ปลายแหลมยาว เส้นใบข้างละ 2 เส้น ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. ช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 2-5 ซม. แต่ละช่อมี 1-5 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก ฐานดอกรูปถ้วย ยาวประมาณ 5 มม. ปลายแยก 4 แฉกตื้น ๆ กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ 8 อัน เรียง 2 วง วงนอกยาวประมาณ 1.3 ซม. วงในสั้นกว่าเล็กน้อย ปลายอับเรณูมีช่องเปิด โคนมีเดือยสั้น ๆ รังไข่มี 4 ช่อง ปลายเว้า ถุงเกสรเพศผู้แนบติดโคนรังไข่ ผลสดมีหลายเมล็ด รูปคนโท ยาวประมาณ 7 มม. เมล็ดรูปลิ่ม ขนาดเล็ก

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพชรบูรณ์ ขึ้นตามชายป่าหรือในป่าดิบเขา ความสูง 800-1500 เมตร

สกุล Pseudodissochaeta Nayar มี 7 ชนิด พบที่อินเดีย จีน พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ P. subsessilis (Craib) Nayar พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกจำนวนมาก ใบใหญ่กว่า ด้านล่างมีขนยาวประปราย ชื่อสกุลหมายถึงคล้ายพืชสกุล Dissochaeta

ชื่อพ้อง  Medinilla septentrionalis (W. W. Sm.) H. L. Li, Oritrephes septentrionalis W. W. Sm.

ชื่ออื่น   เครือปลาซิว, ประดงสิบสอง (หนองคาย); พริกไทยส้ม (นครราชสีมา)

เครือปลาซิว: ใบเรียงตรงข้าม เส้นใบข้างละ 2 เส้น ช่อดอกออกตามซอกใบ ผลรูปคนโท (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 475-476.

ประดงสิบสอง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Pseudodissochaeta septentrionalis (W. W. Sm.) M. P. Nayar

Melastomataceae

ดูที่ เครือปลาซิว

พริกไทยส้ม
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Pseudodissochaeta septentrionalis (W. W. Sm.) M. P. Nayar

Melastomataceae

ดูที่ เครือปลาซิว