สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เถาพันดง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Pothos macrocephalus Scort. ex Hook. f.

Araceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 15 ม. ใบรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 3-18 ซม. ปลายกลมหรือตัด มีเส้นขอบใน 2-4 เส้น ก้านใบยาวเท่า ๆ แผ่นใบ มีปีกกว้าง ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ โคนช่อมีใบประดับย่อยขนาดเล็ก มีเกล็ดหุ้มยอดเรียงซ้อนเหลื่อม ยาว 0.5-3.5 ซม. ก้านช่อยาว 4-10 ซม. กาบสีขาวหรือครีม รูปไข่โค้งเว้า ยาว 0.4-1.2 ซม. โคนรูปหัวใจหุ้มก้านช่อ ปลายแหลมมีติ่ง ผิวคล้ายมีนวล ช่อดอกรูปรีกว้างเกือบกลม หรือคล้ายกระบอง ยาว 1.2-1.8 ซม. มีก้านยาว 2.7-4 ซม. ดอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ผลย่อยมี 1-5 ผล รูปรี ยาว 1-1.7 ซม. สุกสีแดงพบที่คาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา และนราธิวาส ขึ้นเกาะต้นไม้ในป่าดิบชื้น ความสูง 50-300 เมตร

เถาพันดง: P. macrocephalus ก้านช่อดอกยาว โคนกาบรูปหัวใจหุ้มก้านช่อ (ภาพ: ธารโต ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boyce, P.C. (2012). Araceae (Pothos). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 254-262.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช