สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ต่างไก่แจ้
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Polygala polifolia C. Presl

Polygalaceae

ดูที่ ต่างไก่เตี้ย