สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ต่างไก่เถื่อน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Polygala karensium Kurz

Polygalaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. ใบรูปขอบขนาน ยาว 2-13 ซม. แผ่นใบด้านล่างมักมีนวล ก้านใบยาว 0.7-1.5 ซม. ช่อดอกห้อยลง ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก ยาว 2-14 ซม. ใบประดับยาว 0.3-1 ซม. ก้านดอกยาว 2.5-4.5 มม. กลีบเลี้ยงนอกคู่ล่างรูปขอบขนาน ยาว 2.5-3 มม. กลีบบนรูปเรือ ยาว 4-6 มม. คู่ในรูปไข่กลับแกมรูปคุ่ม ยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอกสีขาวอมเหลือง หรือม่วง ยาว 1.5-2 ซม. กลีบคู่บนยาว 1.4-2 ซม. กลีบล่างยาวเท่า ๆ คู่บน รยางค์มี 4-8 พู ยาวประมาณ 2 มม. แผ่นเกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.7-2 ซม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-9 มม. เว้าตื้น ผิวเรียบ เยื่อหุ้มเมล็ดจักเป็นพู

พบที่ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ที่ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 900-2300 เมตร

ชื่ออื่น   ต่างไก่เถื่อน, บันดงเหลือง (เลย)

ต่างไก่เถื่อน: ใบรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงกลีบบนรูปเรือ ดอกสีขาวอมเหลือง หรือม่วง กลีบล่างปลายมีรยางค์ 4-8 พู ผลผิวเรียบ (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K., H. Ma and J.A.N. Parnell. (2008). Polygalaceae. In Flora of China Vol. 11: 141, 145, 147.

Pendry, C.A. (2001). Polygalaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 499-520.

บันดงเหลือง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Polygala karensium Kurz

Polygalaceae

ดูที่ ต่างไก่เถื่อน