สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ต่างไก่ป่า
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Polygala arillata Buch.-Ham. ex D. Don

Polygalaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ยาว 5-18 ซม. ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อตั้งขึ้นหรือห้อยลง ยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับยาวได้ถึง 2.8 มม. ก้านดอกยาว 4-5 มม. กลีบเลี้ยงนอกคู่ล่างรูปขอบขนาน ยาว 3.5-4.5 มม. กลีบบนเป็นถุง ยาว 6-8 มม. คู่ในรูปคุ่มแกมรูปไข่กลับ ยาว 1.1-1.4 ซม. ขอบมีขนครุย ส่วนมากดอกสีเหลือง ยาว 1.5-2 ซม. กลีบคู่บนยาว 1.1-1.4 ซม. กลีบล่างยาว 1.2-1.6 ซม. ปลายจัก 2 พู รยางค์แยกเป็นแฉก ๆ ยาวประมาณ 2 มม. แผ่นเกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. มีสันริ้ว ปีกกว้างประมาณ 4 มม. เยื่อหุ้มเมล็ดประมาณกึ่งหนึ่ง สีส้ม

พบที่ศรีลังกา เนปาล อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นหนาแน่นในป่าดิบเขา ความสูง 900-2300 เมตร มีความผันแปรสูง รากมีสรรพคุณแก้ไข้ ลดการอักเสบ

ต่างไก่ป่า: มีความผันแปรสูงทั้งลักษณะช่อดอกและสีดอก ผลผิวมีริ้วเป็นสัน (ภาพซ้ายบนและภาพขวาล่าง: ภูหลวง เลย - ปรีชา การะเกตุ; ภาพขวาบน: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพซ้ายล่าง: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K., H. Ma and J.A.N. Parnell. (2008). Polygalaceae. In Flora of China Vol. 11: 141, 145, 147.

Pendry, C.A. (2001). Polygalaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 499-520.