สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

จำปาขอม
วันที่ 13 กันยายน 2559

Polyalthia cauliflora Hook. f. & Thomson var. wrayi (Hemsl.) J. Sinclair

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. กิ่งมีช่องอากาศ ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 9-20 ซม. แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มตามเส้นกลางใบ และเส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบยาว 5-7 มม. ดอกออกเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ยาว 6-7 มม. กลีบดอก 6 กลีบ รูปแถบ เรียง 2 วง วงนอกยาว 5-8 ซม. วงในยาวกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ผลย่อยรูปรี ยาว 1.5-2.5 ซม. สุกสีชมพูอมส้ม ก้านผลยาว 1-1.5 ซม. มี 1-2 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเจียน, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่สงขลา ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 100 เมตร ส่วน var. cauliflora พบที่คาบสมุทรมลายู แผ่นใบเกลี้ยง และมีก้านผลยาวกว่า

ชื่อพ้อง  Unona wrayi Hemsl.

จำปาขอม: ดอกออกเป็นกระจุกตามลำต้น กลีบดอก 6 กลีบ รูปแถบ วงในยาวกว่าวงนอกเล็กน้อย ผลย่อยสุกสีชมพูอมส้ม (ภาพดอก: บันนังสตา ยะลา - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: แว้ง นราธิวาส - มนตรี ธนรส)