สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เขากวาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Platycerium ridleyi Christ

Polypodiaceae

ดูที่ เฟินเขากวางเฟินเขากวาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Platycerium ridleyi Christ

Polypodiaceae

เฟินอิงอาศัย เกล็ดที่เหง้ารูปไข่แกมรูปใบหอกกลับ สีน้ำตาล ยาว 0.8–1.5 ซม. ใบประกบต้น กว้าง 20–50 ซม. ยาว 20–60 ซม. โคนกลมผนึกกับพืชให้อาศัย จักเป็นพูขนาดเล็ก สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มีก้าน ใบแท้ตั้งขึ้น ยาว 25–60 ซม. แยกเป็น 2 ส่วน ที่สร้างสปอร์และไม่สร้างสปอร์ แต่ละส่วนแยกสองแฉก 4–7 แขนง ไม่เท่ากัน กาบสปอร์มีก้าน ยาว 2–10 ซม. รูปรีหรือรูปไข่กลับ งุ้ม ยาว 5–17 ซม. กลุ่มอับสปอร์อยู่ด้านใน มีกลุ่มเซลล์หนาประมาณ 10 แนว มีขนต่อมแยกเป็นแฉกมีก้าน กลุ่มอับสปอร์ มี 8 สปอร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ห่อข้าวสีดา, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคใต้ที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ เป็นไม้ประดับราคาแพง เป็นที่อยู่อาศัยของมดแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

ชื่ออื่น   เขากวาง, เฟินเขากวาง (ทั่วไป)

เฟินเขากวาง: ใบประกบต้นผนึกกับพืชให้อาศัย ใบแท้ตั้งขึ้น แยกเป็น 2 ส่วน แยกแขนงไม่เท่ากัน (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hennipman, E. and M.C. Roos. (1988). Polypodiaceae. In Flora Malesiana, Ser.II, Vol. 3: 133–143.

Joe, B. (1964). A review of the species of Platycerium. Baileya 12: 96–98.

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/