สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เฟินเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Pteridaceae

เฟินขึ้นบนดิน เหง้าตั้งตรง เกล็ดเรียวแคบสีน้ำตาล ยาว 3-6 มม. ใบเรียงเวียนชิดกัน ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น รูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ส่วนมากยาว 15-30 ซม. กว้าง 8-15 ซม. ก้านใบสีม่วงดำเป็นมัน ยาว 20-30 ซม. ก้านอ่อนมีไขสีขาว ด้านบนและแกนกลางเป็นร่อง โคนมีเกล็ด ใบประกอบย่อยรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาวได้ถึง 10 ซม. กว้างประมาณ 2.5 ซม. ปลายเรียวแหลม ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 1.5 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบจักเว้าลึก ปลายจักซี่ฟัน แผ่นใบด้านล่างมีไขสีขาว เส้นแขนงใบแยกกันหรือแยกแขนงสองง่าม กลุ่มอับสปอร์เรียงตามเส้นแขนงใบกระจายทั้งแผ่นใบ

พบทั่วไปในเขตร้อน ในไทยพบทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคใต้ ขึ้นตามที่โล่ง และชายป่า ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร

สกุล Pityrogramma Link อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Pteridoideae มีประมาณ 20 ชนิด ส่วนมากพบในอเมริกาเขตร้อน ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “pityron” เกล็ดรังแค และ “gramma” แถบ ตามลักษณะการเรียงของกลุ่มอับสปอร์

ชื่อพ้อง  Acrostichum calomelanos L.

ชื่อสามัญ  Silver back fern

ชื่ออื่น   กูดเงิน (ชลบุรี); โชนนกเขา (ยะลา); โชนยุ่ง (ปัตตานี); เฟินก้านดำ (หนองคาย); เฟินเงิน (กรุงเทพฯ); เฟินทอง (ภาคกลาง)

เฟินเงิน: ใบออกหนาแน่นตามเหง้า ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น แผ่นใบด้านล่างมีไขขาวทั่วไป กลุ่มอับสปอร์เรียงตามเส้นแขนงใบกระจายทั้งแผ่นใบ (ภาพ: นราธิวาส - ผาทิพย์ ช่วยเนียม)

เอกสารอ้างอิง

Gangmin, Z. and T.A. Ranker. (2013). Pteridaceae (Pityrogramma). In Flora of China Vol. 2-3: 212.

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1985). Pteridaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(2): 193-194.

เฟินก้านดำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Pteridaceae

ดูที่ เฟินเงิน

เฟินทอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Pteridaceae

ดูที่ เฟินเงิน

โชนนกเขา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Pteridaceae

ดูที่ เฟินเงิน

โชนยุ่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Pteridaceae

ดูที่ เฟินเงิน

กูดเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Pteridaceae

ดูที่ เฟินเงิน