สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องผีพราย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Pinalia amica (Rchb. f.) Kuntze

Orchidaceae

ดูที่ นิมมานรดีนิมมานรดี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Pinalia amica (Rchb. f.) Kuntze

Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ยาว 3.5-14 ซม. ใบรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ยาว 10-20 ซม. ก้านใบสั้นหรือยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตรงข้ามใบ ยาว 7-12 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ก้านช่อยาวประมาณ 2 ซม. ใบประดับรูปขอบขนาน ยาว 0.8-1.3 ซม. มี 6-12 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. รวมรังไข่ ดอกสีขาวอมเขียวปนเหลืองอ่อน มีเส้นกลีบสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีขนสีน้ำตาล กลีบบนรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบข้างรูปไข่ ยาวเท่า ๆ กลีบบน กลีบดอกรูปไข่กลับแกมรูปใบหอก ยาว 8-9 มม. กลีบปากรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 8 มม. ปลายแยกเป็น 3 พู รูปไข่ ยาว 3-4 มม. สีเหลืองเข้ม โคนกลีบด้านในสีน้ำตาลแดงเข้ม มีครีบหนาที่โคน เส้าเกสรยาวประมาณ 4 มม. โคนยาวประมาณ 3 มม. ผลแห้งแตก รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่น

พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ไต้หวัน และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1000-2000 เมตร เป็นหนึ่งในพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อไทย

สกุล Pinalia Lindl. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Epidendroideae เผ่า Podochileae มีประมาณ 160 ชนิด พบในเอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีมากกว่า 25 ชนิด รวมที่ย้ายมาจากสกุล Eria

ชื่อพ้อง  Eria amica Rchb. f.

ชื่ออื่น   นิมมานรดี, เอื้องผีพราย (ทั่วไป)

นิมมานรดี: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตรงข้ามใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมเขียวปนเหลืองอ่อน มีเส้นกลีบสีน้ำตาลแดง กลีบปากปลายแยก 3 พู สีเหลืองเข้ม โคนกลีบด้านในสีน้ำตาลแดงเข้ม (ภาพ: ภูหลวง เลย - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Chen, X., Y.B. Luo and J.J. Wood. (2009). Orchidaceae (Pinalia). In Flora of China Vol. 25: 357.

Seidenfaden, G. (1982). Orchid Genera in Thailand X. Trichotosia Bl. and Eria Lindl. (Eria amica). Opera Botanica 62: 115-119.