สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประกายฉัตร
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-40 ซม. ใบที่โคนแยกหรือติดรอบข้อ ร่วงเร็ว ใบบนกิ่งรูปรีกว้างหรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-6 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกด้านเดียวยาว 5-10 ซม. มี 4-10 ดอก ใบประดับคล้ายใบ ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงรูปคนโท ยาว 6-8 มม. มี 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มม. ดอกสีขาวปนส้ม โคนสีเข้ม มีวงคล้ายต่อมสีขาวทั้งสองข้าง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1 ซม. มี 5 กลีบ รูปใบพาย ยาว 0.5-1 ซม. ก้านชูอับเรณูยาวไม่เท่ากัน ยาว 2-7 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 7 มม. ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 6 มม.

พบที่พม่า และภาคเหนือตอนล่างของไทยที่ตาก ใกล้ชายแดนพม่า ขึ้นตามที่โล่งที่เป็นหินปูน ที่ชื้นแฉะหรือริมลำธาร ความสูงประมาณ 200 เมตร

ชื่อพ้อง  Canscora parishii Hook. F.

ประกายฉัตร: ช่อดอกแบบช่อกระจุกด้านเดียว ใบประดับติดรอบข้อ ดอกสีขาวปนส้ม โคนสีเข้ม มีวงคล้ายต่อมสีขาวทั้งสองข้าง (ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Thiv, M. (2003). A taxonomic revison of Canscora, Cracosna, Duplipetala, Hoppea, Microrphium, Phyllocyclus and Schinziella (Gentianaceae-Canscorinae). Blumea 48: 1-46.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 72-92.