สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประกายฉัตรหนู
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Phyllocyclus helferianus Kurz

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 60 ซม. ใบที่โคนรูปไข่ ยาว 1–2.5 ซม. ใบบนต้นกลม ช่อดอกแบบช่อกระจุกด้านเดียว มีได้ถึง 15 ดอก ใบประดับคล้ายใบ หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 7 มม. มี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 1–1.5 มม. ดอกสีขาวหรือครีม หลอดกลีบดอกกว้าง ยาว 7–9 มม. มี 4 กลีบ รูปใบพาย ยาว 2–3 มม. ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ กัน ยาวประมาณ 2 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 3–5 มม. ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม.

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ราชบุรี กาญจนบุรี ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 100–1200 เมตร

ชื่อพ้อง  Canscora helferiana (Kurz) Wall. ex C.B.Clarke

ประกายฉัตรหนู: ช่อดอกแบบช่อกระจุกด้านเดียว ใบประดับคล้ายใบ หลอดกลีบดอกกว้าง กลีบดอก 4 กลีบ ใบประดับและกลีบเลี้ยงติดทน (ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Thiv, M. (2003). A taxonomic revison of Canscora, Cracosna, Duplipetala, Hoppea, Microrphium, Phyllocyclus and Schinziella (Gentianaceae-Canscorinae). Blumea 48: 1–46.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 72–92.