สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มะยมฉัตร
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Phyllanthus pulchroides Beille

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. มีขุยสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง และก้านใบ ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 12-26 ซม. ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบมีสันนูน แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบสั้นมาก ช่อดอกออกป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกเพศผู้มี 2-6 ดอก ออกช่วงโคน ดอกเพศเมียมีดอกเดียว ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 5-7 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ ยาว 1-2.5 มม. ขอบจักชายครุย จานฐานดอกเป็นต่อม 4 ต่อม เกสรเพศผู้ 4 อัน เชื่อมติดกันที่โคน ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ขอบจักชายครุย ขยายในผล จานฐานดอกเป็นต่อม 5 ต่อม ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรยาวประมาณ 0.5 มม. ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. มีขนยาวหนาแน่น เมล็ดรูปสามเหลี่ยมมน ยาว 2-3.5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผักหวานดง, สกุล)

พบที่เวียดนาม ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูกระดึง ภูหลวง จังหวัดเลย และภาคกลางที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1100-1500 เมตร

มะยมฉัตร: มีขุยสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง ขอบกลีบเลี้ยงจักชายครุย ก้านผลยาว ผลมีขนยาวหนาแน่น (ภาพ: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี; ภาพซ้าย - มานพ ผู้พัฒน์, ภาพขวา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2007). Euphorbiaceae (Phyllanthus). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 429, 477-479, 498-499.