สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เสียว
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phyllanthus collinsae Craib

Phyllanthaceae

ดูที่ แขนงพร้อยแขนงพร้อย
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phyllanthus collinsae Craib

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 6 ม. หูใบโคนเป็นติ่ง ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 0.5-2.2 ซม. ปลายมนมีติ่งแหลม โคนเบี้ยว ก้านใบสั้นมาก ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 มม. จานฐานดอกเป็นต่อม 6 ต่อม เกสรเพศผู้ 4-6 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน ยาว 1.5-2 มม. ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1.5-2 มม. จานฐานดอกรูปเบาะ จักมน รังไข่ย่น ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก ยาวประมาณ 1 มม. ผลจัก 3 พู กลมแป้น ผิวย่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. มี 2 เมล็ดในแต่ละซีก รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผักหวานดง, สกุล)

พบที่เวียดนามตอนล่าง ในไทยพบกระจายแทบทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่ออื่น   แขนงพร้อย, ค่างเต้น, ช้าขามป้อม (ประจวบคีรีขันธ์); เสียว (สระบุรี)

แขนงพร้อย: ใบเรียงสลับระนาบเดียว ปลายมนมีติ่งแหลม ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ผลจัก 3 พู ผิวย่น (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2007). Euphorbiaceae (Phyllanthus). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 484.

ค่างเต้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phyllanthus collinsae Craib

Phyllanthaceae

ดูที่ แขนงพร้อย

ช้าขามป้อม
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phyllanthus collinsae Craib

Phyllanthaceae

ดูที่ แขนงพร้อย