สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก้ามกุ้ง  สกุล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Phyllagathis Blume

Melastomataceae

ไม้ล้มลุก ใบเรียงตรงข้าม มักมีขนาดไม่เท่ากัน บางครั้งลดรูปมีใบเดียว ช่อดอกแบบช่อวงแถวคู่หรือช่อซี่ร่ม ฐานดอกรูปถ้วยมักเป็นเหลี่ยม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4 กลีบ พบน้อยที่มี 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ส่วนมากติดทน เกสรเพศผู้มี 4 หรือ 8 อัน พบน้อยที่มี 10 อัน ยาวเท่า ๆ กัน อับเรณูมีรูเปิดด้านบน มีเดือยสั้นเป็นรยางค์ รังไข่ใต้วงกลีบ มี 4 หรือ 5 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม ผลแบบผลแห้งแตก เมล็ดจำนวนมาก มีต่อม

สกุล Phyllagathis มีประมาณ 57 ชนิด พบที่จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยมี 5 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “phyllon” ใบ และ “agathis” ก้อนเส้นด้าย อาจหมายถึงใบออกเป็นกระจุกจากโคนลำต้นใต้ดิน


เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and S.S. Renner. (2007). Melastomataceae. In Flora of China Vol. 13: 377.

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 468-475.

Wangwasit, K., N. Cellinese and M. Norsaengsri. (2010). Phyllagathis nanakorniana (Melastomataceae), a new species from Thailand. Blumea 55(3): 246-248.