สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เป้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Phoenix loureiroi Kunth

Arecaceae

ปาล์มส่วนมากเป็นลำต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 5 ม. โคนใบแห้งติดทน ใบยาวได้ถึง 2 ม. ใบย่อยข้างละ 80-130 ใบ เรียงเป็นกลุ่ม 3-4 ใบ แผ่กระจายหลายทาง ด้านล่างมักมีสีเขียวอมน้ำเงิน ใบที่เปลี่ยนรูปเป็นหนามบนก้านใบมีข้างละ 14-16 อัน เรียงยาวได้ถึง 20 ซม. ช่อดอกตั้งตรง ช่อดอกเพศผู้ ก้านช่อยาว 10-15 ซม. มีช่อย่อย 25-30 ช่อ ยาว 8-12 ซม. ดอกเพศผู้ยาว 5-8 มม. ช่อดอกเพศเมีย ก้านช่อยาว1-1.5 ม. มีช่อย่อย 30-40 ช่อ ยาว 30-40 ซม. ดอกเพศเมียยาว 3-4 มม. ช่อผลยาว 1.4-1.6 ม. โค้งลง ผลรูปรี ยาว 1-1.8 ซม. หน้าตัดกลม

พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

ชื่อพ้อง  Phoenix humilis Royle ex Becc.

ชื่อสามัญ  Dwarf date palm

ชื่ออื่น   เป้ง, เป้งดอย (ภาคเหนือ)

เป้ง: ปาล์มลำต้นเดี่ยว ใบแห้งติดทน ใบย่อยเรียงเป็นกลุ่ม 3-4 ใบ แผ่กระจายหลายทาง ช่อผลโค้งเล็กน้อย (ภาพ: แม่สะนาม เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barfod, A.S. and J. Dransfield. (2013). Arecaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(3): 461-465.

เป้งดอย
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Phoenix loureiroi Kunth

Arecaceae

ดูที่ เป้ง