สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ห้อมช้าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees

Acanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 12-35 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนสอบ แผ่นใบด้านล่างมีขนตามเส้นแขนงใบ ก้านใบยาว 1.5-5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามปลายกิ่ง ยาว 14-18 ซม. แต่ละช่อกระจุกมี 1-5 ดอก ก้านดอกยาว 0.5-1.2 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ใบประดับรูปใบหอก ยาว 3-7 มม. ใบประดับย่อยขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แฉกลึก รูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. ด้านในมีขนหนาแน่น ดอกสีม่วงอมแดงหรืออมชมพู รูปปากเปิด หลอดกลีบดอกโป่งข้างเดียว ปลายโค้งเล็กน้อย ยาว 4-6 ซม. ด้านนอกมีขนละเอียด กลีบล่าง 3 กลีบ รูปรีปลายแหลม ยาว 2-3 มม. กลีบบน 2 กลีบ สั้นกว่ากลีบล่างเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 2 อัน ติดภายในหลอดกลีบดอก ยื่นพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน ขนาดเล็ก รังไข่เกลี้ยง ผลแห้งแตก รูปแถบ มีสันเป็นสี่เหลี่ยม ยาว 3.5-5 ซม. มีหลายเมล็ด แบน เว้าตื้น ๆ ยาว 5.5-6.5 มม. มีขนสั้นนุ่ม

พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย และภาคกลางที่นครนายก ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูง 300-1500 เมตร ใบต้มดื่มแก้ไอ

สกุล Phlogacanthus Nees อยู่ภายใต้เผ่า Ruellieae มีประมาณ 15 ชนิด พบในเอเชีย ในไทยมีประมาณ 12 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “phlogos” เปลวไฟ และ “akantha” หนาม ตามลักษณะและสีของดอกบางชนิด

ชื่อพ้อง  Justicia curviflora Wall.

ห้อมช้าง: ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามปลายกิ่ง ดอกรูปปากเปิด หลอดกลีบดอกโป่งข้างเดียว ปลายโค้งเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอกเล็กน้อย (ภาพ: อุ้มผาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Hu, J.Q. and T.F. Daniel. (2011). Acanthaceae (Phlogacanthus). In Flora of China Vol. 19: 475.