สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สร้อยสยาม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Phanera siamensis (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark

Fabaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ ม้วนงอ มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก รังไข่ และผล หูใบกลมหรือรูปไข่กลับ ยาว 0.6-1 ซม. ใบรูปไข่ ยาว 4-7.5 ซม. ปลายแฉกลึกไม่เกินกึ่งหนึ่ง ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลง ยาวได้ถึง 80 ซม. ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 1-1.2 ซม. ก้านดอกยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปปากเปิดขนาดเล็ก ดอกสีชมพูอมขาวหรือสีชมพูเข้ม กลีบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 1.5-2 ซม. ปลายกลม โคนเรียวสอบ เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. อับเรณูยาว 3-4 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 6 อัน อันใหญ่ 2 อัน รังไข่เรียวจรดก้านเกสรเพศเมีย ฝักรูปขอบขนาน ยาว 16-20 ซม. ปลายมีจะงอย ยาวประมาณ 5 มม. มี 6-10 เมล็ด เมล็ดรูปไข่ แบน สีน้ำตาลเข้ม ยาว 1.5-2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แสลงพัน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่พิษณุโลก ขึ้นตามป่าเบญจพรรณที่มีไผ่หนาแน่น ความสูง 250-300 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia siamensis K. Larsen & S. S. Larsen

สร้อยสยาม: ไม้เถา มีมือจับ ม้วนงอ หูใบกลมหรือรูปไข่กลับ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลง กลีบดอกขนาดไม่เท่ากัน โคนเรียวสอบ เกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันอันใหญ่ 2 อัน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. and S.S. Larsen. (2002). Bauhinia siamensis (Leguminosae-Caesalpinioideae), an extraordinary new species from Thailand. Natural History Bulletin Siam Society 50(1): 99-104.