สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เสี้ยวนครพนม
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Phanera nakhonphanomensis (Chatan) Mackinder & R. Clark

Fabaceae

ดูที่ เสี้ยวภูลังกาเสี้ยวภูลังกา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Phanera nakhonphanomensis (Chatan) Mackinder & R. Clark

Fabaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง แบนพับไปมา ยาวได้ถึง 30 ม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามช่อดอก ใบประดับ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปไข่ ยาว 5-14.5 ซม. ปลายใบแหลมยาว ไม่แยกเป็นแฉก โคนใบตัดหรือเว้าตื้น เส้นใบ 5 เส้น แผ่นใบด้านบนเป็นมันวาว โคนด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะตั้งขึ้น ยาว 10-20 ซม. ก้านดอกยาวได้ถึง 4 ซม. ใบประดับ 1 คู่ ติดที่โคนดอก รูปรี ยาวได้ถึง 1 ซม. กลีบเลี้ยงปลายแยก 5 แฉก รูปใบหอก ยาว 1.5-2.5 ซม. พับงอกลับ ดอกสีชมพู กลีบรูปใบพาย ยาว 2.5-4 ซม. รวมก้านกลีบ มีขนแบบขนแกะสีขาวทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ กลีบดอก โค้งเข้า เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 6-7 อัน รังไข่มีขนคล้ายขนแกะ รังไข่รวมเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ผลเป็นฝักแบน ยาวได้ถึง 10 ซม. ปลายมีจะงอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แสลงพัน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ภูลังกา จังหวัดนครพนม ขึ้นตามชายป่า หรือที่โล่งใกล้ลำธารในป่าดิบแล้ง ความสูง 150-250 เมตร

ชื่ออื่น   เสี้ยวนครพนม, เสี้ยวภูลังกา (ทั่วไป)

เสี้ยวภูลังกา: ช่อดอกแบบช่อกระจะตั้งขึ้น มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ใบประดับติดที่โคนดอก กลีบดอกรูปใบพาย มีขนแบบขนแกะสีขาว ฝักแบน ปลายมีจะงอย (ภาพ: ภูลังกา นครพนม; ภาพดอก - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, ภาพผล - โสมนัสสา แสงฤทธิ์)

เอกสารอ้างอิง

Chatan, W. (2013). A new species of Bauhinia L. (Caesalpinioideae, Leguminosae) from Nakhon Phanom province, Thailand. PhytoKeys 26: 1-5.