สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือเขาหนัง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phanera bassacensis (Gagnep.) de Wit

Fabaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง หูใบเป็นติ่งคล้ายหู ยาวประมาณ 6 มม. ใบรูปไข่ ยาวได้ถึง 20 ซม. ปลายแฉกลึกไม่เกินกึ่งหนึ่ง เส้นโคนใบข้างละ 4-6 เส้น ก้านใบยาว 2-7 ซม. ช่อดอกแยกแขนง ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 8 มม. ก้านดอกยาวได้ถึง 7 ซม. ใบประดับย่อยติดกึ่งกลางก้านดอก ฐานดอกสั้น กลีบเลี้ยงแยก 2 ส่วน ยาว 5-8 มม. ดอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง กลีบรูปสามเหลี่ยมปลายมน ยาวประมาณ 1 ซม. บางครั้งมีลายเส้นกลีบ ก้านกลีบยาว 1-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้ลดรูป 7 อัน ยาว 3-9 มม. มีที่เป็นหมันขนาดเล็ก 1 อัน ติดระหว่างเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ รังไข่มีขนยาว ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.7-1 ซม. ฝักรูปใบหอก ยาวได้ถึง 9 ซม. มี 3-5 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แสลงพัน, สกุล)

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ มีความผันแปรสูงทั้งรูปร่างใบ สิ่งปกคลุม และขนาดใบประดับ แยกเป็น var. backeri de Wit พบที่บอร์เนียว

ชื่อพ้อง  Bauhinia bassacensis Gagnep.

ชื่ออื่น   เครือเขาหนัง (ลำปาง); ชงโค (ภาคใต้); เถากระไดลิง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); โยธิกา (ภาคใต้)

เครือเขาหนัง: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ดอกจำนวนมาก ก้านดอกยาว ดอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง บางครั้งมีลายเส้นกลีบชัดเจน กลีบรูปสามเหลี่ยมปลายมน ก้านกลีบยาว (ภาพซ้ายและขวาบน: กระบี่; ภาพขวาล่าง: สระบุรี; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 29-31.

เถากระไดลิง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phanera bassacensis (Gagnep.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ เครือเขาหนัง

โยธิกา
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phanera bassacensis (Gagnep.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ เครือเขาหนัง

ชงโค
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Phanera bassacensis (Gagnep.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ เครือเขาหนัง