สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ใบสีทอง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Phanera aureifolia (K. Larsen & S. S. Larsen) Bandyop., Ghoshal & M. K. Pathak

Fabaceae

ดูที่ ย่านดาโอ๊ะย่านดาโอ๊ะ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Phanera aureifolia (K. Larsen & S. S. Larsen) Bandyop., Ghoshal & M. K. Pathak

Fabaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนกำมะหยี่สีน้ำตาลหนาแน่นตามหูใบ แผ่นใบ ช่อดอก และฝัก หูใบรูปเคียว ยาว 1-1.5 ซม. ใบรูปไข่กว้างเกือบกลม ยาวได้ถึง 20 ซม. แฉกลึกไม่เกินกึ่งหนึ่ง ปลายแฉกรูปสามเหลี่ยมกลม โคนรูปหัวใจ เส้นโคนใบข้างละ 5-6 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนงสั้น ๆ ตาดอกรูปรียาวประมาณ 1 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 6-8 มม. ใบประดับย่อยติดใกล้ใต้ฐานดอก กลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ ดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีครีม กลีบรูปใบพาย ยาว 1.5-1.8 ซม. ขอบจักมน เกสรเพศผู้ 3 อัน ยาวกว่ากลีบดอกเล็กน้อย อับเรณูสีชมพู เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 1-2 อัน รังไข่มีขนยาวสีน้ำตาลหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ฝักรูปขอบขนาน ยาว 20-23 ซม. ก้านยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 4-6 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แสลงพัน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ตอนล่างที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร เป็นไม้ประดับ ใบสีทองใช้ประดับตกแต่ง

ชื่อพ้อง  Bauhinia aureifolia K. Larsen & S. S. Larsen

ชื่อสามัญ  Gold leaf Bauhinia

ชื่ออื่น   ใบสีทอง, ย่านดาโอ๊ะ (นราธิวาส)

ย่านดาโอ๊ะ: มีขนกำมะหยี่สีน้ำตาลหนาแน่นตามหูใบ แผ่นใบ ช่อดอก และฝัก ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนงสั้น ๆ ดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครีม ฝักแบน (ภาพใบและช่อดอก: cultivated - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: แว้ง นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. and S.S. Larsen. (1995). Additions to the Leguminosae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 23: 46-49.