สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

นรีรัตน์
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Petrocosmea pubescens D. J. Middleton & Triboun

Gesneriaceae

ดูที่ ม่วงกำมะหยี่ม่วงกำมะหยี่
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Petrocosmea pubescens D. J. Middleton & Triboun

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นตามเหง้า แผ่นใบ ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปกลมหรือรูปไข่กว้าง ยาว 4-9 ซม. ปลายกลม โคนใบแบบก้นปิด เส้นแขนงใบข้างละ 3-5 เส้น ก้านใบยาว 8-20 ซม. ใบอ่อนสีเงิน ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มออกจากเหง้า 1-2 ดอก ก้านช่อยาว 4.5-7.5 ซม. ก้านดอกยาว 0.7-1.7 ซม. กลีบเลี้ยงรูปปากเปิด ยาวประมาณ 5 มม. กลีบรูปแถบ กลีบบน 2 กลีบ แยกกัน 3 กลีบล่างเชื่อมติดกันประมาณ 2 มม. ดอกสีม่วงเข้ม หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 4.5 มม. ด้านในมีต่อมเล็ก ๆ กลีบปากบนยาว 6-8.5 มม. แฉกลึก กลีบล่างยาว 10-12.5 มม. กลีบรูปรีกว้าง กลีบกลางยาวประมาณ 8 มม. กลีบคู่ข้างยาวกว่าเล็กน้อย อับเรณูยาวประมาณ 4 มม. มีต่อมกระจาย เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 อัน รังไข่มีขนและต่อมหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาว 8.5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขาวกำมะหยี่, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นบนหินปูนในป่าดิบเขา ความสูง 1300-1400 เมตร

ชื่ออื่น   นรีรัตน์, ม่วงกำมะหยี่ (ทั่วไป)

ม่วงกำมะหยี่: ส่วนต่าง ๆ มีขนสั้นนุ่ม โคนใบแบบก้นปิด ก้านใบยาว ช่อดอกออกจากเหง้า มี 1-2 ดอก กลีบดอกรูปปากเปิด (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. and P. Triboun. (2010). Two new species of Petrocosmea (Gesneriaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 44-47.