สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

จอกหินน้อย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Petrocosmea heterophylla B. L. Burtt

Gesneriaceae

ดูที่ ขาวกำมะหยี่