สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ทวิชาติ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Petrocosmea bicolor D. J. Middleton & Triboun

Gesneriaceae

ดูที่ ม่วงสอดสีม่วงสอดสี
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Petrocosmea bicolor D. J. Middleton & Triboun

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก มีขนสั้นนุ่มตามแผ่นใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก มีขนต่อมตามก้านช่อดอก หลอดกลีบด้านใน ก้านชูอับเรณู และรังไข่ ใบมี 2 แบบ ใบไร้ก้าน รูปรี ยาวได้ถึง 3 ซม. ใบมีก้านรูปไข่ เบี้ยว ยาว 13-36 ซม. โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟัน โคนและปลายเส้นกลางใบมักมีปม ก้านใบยาว 8-20 ซม. ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มออกตามซอกใบที่ไร้ก้าน มี 8-14 ดอก ก้านช่อยาว 3.5-10 ซม. ก้านดอกยาว 0.4-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 5.5-9.5 มม. 3 กลีบล่างเชื่อมติดกัน 1.5-2 มม. กลีบดอกคู่บนสีม่วงอ่อนและขาว 3 กลีบล่างสีม่วงเข้ม หลอดกลีบดอกยาว 3.5-5 มม. กลีบบนรูปไข่ ยาว 4.5-5.5 มม. กลีบปากล่างยาว 6-7 มม. กลีบรูปรี ยาว 3.3-3.7 มม. อับเรณูยาวประมาณ 4 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 อัน ก้านเกสรเพศเมียยาว 7-8.5 มม. โคนมีขน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขาวกำมะหยี่, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นบนหินปูนในป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 1450 เมตร

ชื่ออื่น   ทวิชาติ, ม่วงสอดสี (ทั่วไป)

ม่วงสอดสี: ถิ่นที่อยู่ขึ้นบนหินปูน ใบมี 2 แบบ ใบไร้ก้านมีขนาดเล็ก ใบมีก้านมีขนาดใหญ่ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม กลีบดอกมี 2 สี (ภาพ: ดอยอ่างขาง เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. and P. Triboun. (2010). Two new species of Petrocosmea (Gesneriaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 42-47.