สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เข็มชวา
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers

Rubiaceae

ดูที่ เข็มอินเดียเข็มอินเดีย
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers

Rubiaceae

ไม้พุ่มเตี้ย สูง 30-70 ซม. กิ่งเป็นเหลี่ยม มีขนยาวตามกิ่ง หูใบ แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก หูใบรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2 มม. มีขนแข็ง 1-5 อัน ยาว 1-4 มม. ติดทน ใบเรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 5-14 ซม. ก้านใบยาว 0.5-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ก้านช่อยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.5 มม. ดอกมีก้านสั้น ๆ หรือไร้ก้าน กลีบเลี้ยงขนาดไม่เท่ากัน ส่วนมากมี 5 กลีบ ยาว 2-8 มม. ติดทน ดอกสีขาว ชมพู แดง หรือเหลือง หลอดกลีบดอกยาว 1.7-2 ซม. ปากหลอดมีขนแผงหนาแน่น กลีบดอกส่วนมากมี 5 กลีบ รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 3-4 มม. เกสรเพศผู้ติดใต้ปากหลอดกลีบดอก รังไข่มี 2 ช่อง ออวุลจำนวนมาก เกสรเพศเมียส่วนมากมี 2 แบบ แบบสั้นและแบบยาว ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ผลแห้งแตกตามยาว รูปไข่กลับ ยาว 4-6 มม. ปลายมีจะงอยยาว 1-2 มม. เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา เป็นไม้ประดับ

สกุล Pentas Benth. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Rubioideae เผ่า Hedyotideae มีประมาณ 50 ชนิด พบในแอฟริกาและมาดากัสการ์ ในไทยพบเป็นไม้ประดับชนิดเดียว ชื่อสกุลเป็นภาษากรีก หมายถึงเรียงวงละ 5 กลีบ

ชื่อพ้อง  Ophiorrhiza lanceolata Forssk.

ชื่อสามัญ  Egyptian star flower

ชื่ออื่น   เข็มชวา, เข็มอินเดีย (ภาคกลาง)

เข็มอินเดีย: ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ที่ปลูกเป็นไม้ประดับส่วนมากเป็นแบบที่มีก้านเกสรเพศเมียยาว มีหลากสี (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, T. and C.M. Taylor. (2011). Rubiaceae (Pentas). In Flora of China Vol. 19: 290.