สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กระถินแดง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

Fabaceae

ดูที่ นนทรี

กระถินป่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

Fabaceae

ดูที่ นนทรีนนทรี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

Fabaceae

ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. มีขนสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน ช่อดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบยาว 1-2 มม. ใบประกอบยาว 25-30 ซม. ใบประกอบย่อยมี 4-13 คู่ ใบย่อยมี 10-22 คู่ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 1.2-1.8 ซม. ปลายกลม เว้าตื้น โคนเบี้ยว แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง ยาว 20-40 ซม. ใบประดับยาว 5-8 มม. ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 5-7 มม. ตาดอกกลม กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 5-8 มม. กลีบดอกรูปไข่กลับ โคนและก้านกลีบมีขน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. รังไข่มีก้านสั้น ๆ มีขน ฝักรูปใบหอก ปลายแหลม โคนเรียวแคบ ยาวได้ถึง 12 ซม. ขอบมีปีกกว้าง 4-5 มม. มี 1-4 เมล็ด เรียงตามยาว

พบที่กัมพูชา เวียดนามตอนใต้ และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบตามชายฝั่งทะเล และป่าโปร่งหลังป่าโกงกาง เป็นไม้ประดับ ในอินโดนีเซียเปลือกใช้ย้อมผ้าบาติก

ชื่อพ้อง  Inga pterocarpa DC., Peltophorum inerme (Roxb.) Náves ex Fern.-Vill.

ชื่อสามัญ  Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana

ชื่ออื่น   กระถินแดง, กระถินป่า (ตราด); นนทรี (ทั่วไป); สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)

นนทรี: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ฝักรูปใบหอก ปลายแหลม โคนเรียวแคบ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, D., D. Zhang and D. Hou. (2010). Fabaceae (Peltophorum). In Flora of China Vol. 10: 39-40.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 53-56.

สารเงิน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

Fabaceae

ดูที่ นนทรี