สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   นางอั้วสาคริก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C. S. Kumar

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน หัวใต้ดินรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. ใบเรียงเวียนที่โคนมี 2-6 ใบ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-15 ซม. ปลายใบมีติ่งแหลม แกนช่อดอกยาว 2-17 ซม. ก้านช่อยาว 6-9 ซม. มีได้ถึง 17 ดอก ใบประดับยาว 1-6.5 ซม. ดอกสีขาวหรือเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงบนรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบคู่ข้างรูปขอบขนาน บิดเล็กน้อย ยาวเท่า ๆ กลีบบน กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 1.7-2 ซม. กลีบปากรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ยาว 1.8-2.5 ซม. มีสีเหลืองแต้มด้านใน เดือยรูปกระบอง ยาว 3.5-4.5 ซม. เส้าเกสรยาว 0.7-1 ซม. รังไข่รวมก้านดอกยาว 1.4-2.8 ซม.

พบที่พม่า ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่อพ้อง  Habenaria hawkesiana King & Pantl., Pecteilis sagarikii Seidenf.

นางอั้วสาคริก: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ใบประดับรูปเรือ กลีบปากรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม มีสีเหลืองแต้มด้านใน เดือยรูปกระบอง (ภาพซ้าย: มุกดาหาร - ราชันย์ ภู่มา; ภาพขวา: cultivated - อ้อพร เผือกคล้าย)

เอกสารอ้างอิง

Pedersen, H.Æ. (2011). Orchidaceae (Pecteilis). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 216-221.