สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เสาวรสสยาม
วันที่ 29 เมษายน 2559

Passiflora siamica Craib

Passifloraceae

ดูที่ กะทกรกสยามกะทกรกสยาม
วันที่ 29 เมษายน 2559

Passiflora siamica Craib

Passifloraceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 8 ม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนสีน้ำตาลหนาแน่นตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบรูปรีถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 5-23 ซม. โคนรูปลิ่มหรือเว้าตื้น ก้านใบยาว 1-4 ซม. มักมีต่อม 2 ต่อม ก้านช่อสั้นหรือไร้ก้าน ก้านดอกยาว 0.3-1.5 ซม. ดอกสีขาวครีมอมชมพู กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน รูปรี ยาว 1-1.5 ซม. กะบังเรียง 2 วง วงนอกยาว 0.7-1 ซม. วงในยาว 2-5 มม. ขอบในบาง พับจีบ สูง 2-3 มม. ก้านชูเกสรร่วมยาว 3-5 มม. อับเรณูยาวประมาณ 4 มม. รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-7 มม. มี 1-2 ผล ในแต่ละช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. มีขนประปราย สุกสีน้ำเงินอมดำ

พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ความสูง 400-1500 เมตร

ชื่ออื่น   เสาวรสสยาม (ทั่วไป)

กะทกรกสยาม: ช่อดอกสั้น ก้านช่อสั้นมากหรือไร้ก้าน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกล้ายกัน กะบังเรียง 2 วง มี 1-2 ผล ในแต่ละช่อ (ภาพ: ภูฝอยลม เลย - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O. and B.E.E. Duyfjes. (2010). Passifloraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(2): 251-257.

Wang, Y., S.E. Krosnick and P.M. Jørgensen. (2007). Passifloraceae (Passiflora). In Flora of China Vol. 13: 141-147.