สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เสาวรส
วันที่ 29 เมษายน 2559

Passiflora edulis Sims

Passifloraceae

ดูที่ กะทกรก