สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือเขามวก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ไม้เถา ใบเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ 3 ใบ รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน มีขนหยาบตามซอกเส้นแขนงใบด้านล่างคล้ายตุ่มใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรือกิ่ง ยาวได้ถึง 15 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 1 มม. มีเกล็ดที่โคน ดอกรูปดอกเข็ม สีขาวหรืออมชมพู กลีบเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 2 มม. มี 5 กลีบ รูปรี เบี้ยวเล็กน้อย ยาว 2-4 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใกล้โคนหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูรูปเงี่ยงลูกศร ปลายเรียวแนบติดปลายเกสรเพศเมีย จานฐานดอกจัก 5 พู มี 2 คาร์เพล แนบติดกันเรียวยาวเป็นก้านเกสรเพศเมีย ผลเป็นฝักคู่ ยาว 12-27 ซม. คอดตามเมล็ด เมล็ดจำนวนมาก เรียว ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีกระจุกขน ยาวประมาณ 3 มม.

พบที่จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าหรือในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 900 เมตร

สกุล Parameria Benth. มี 3 ชนิด พบในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 2 ชนิด ชนิด P. polyneura Hook. f. พบทางภาคใต้ ตาดอกมีขนสั้นนุ่ม ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “para” ใกล้ และ “meris” ส่วน ตามลักษณะดอกที่ออกชิดกัน

ชื่อพ้อง  Aegiphila laevigata Juss.

ชื่ออื่น   กุมาริกา (ภาคกลาง); เครือเขามวก, เครือเขามวกขาว (ภาคเหนือ); เครือซูด (สระบุรี, อุบลราชธานี); ช้างงาเดียว (ประจวบคีรีขันธ์); ตังติด (จันทบุรี); ตั่งตู้เครือ (ภาคเหนือ); เถาประหล่ำผี (ชัยนาท); มวก (ปราจีนบุรี); วันจรุก (เขมร-จันทบุรี); ส้มเย็น (สตูล); ส้มลม (ปราจีนบุรี); สร้อยมาลี (ภาคกลาง)

เครือเขามวก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อมด้านซ้ายในตาดอก กลีบดอกรูปดอกเข็ม กลีบเบี้ยวเล็กน้อย (ภาพ: เขาพระวิหาร ศรีสะเกษ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 150-151.

เครือเขามวกขาว
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

เครือซูด
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

เถาประหล่ำผี
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

กุมาริกา
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

ช้างงาเดียว
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

ตังติด
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

ตั่งตู้เครือ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

มวก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

วันจรุก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

ส้มเย็น
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

ส้มลม
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก

สร้อยมาลี
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

Apocynaceae

ดูที่ เครือเขามวก