สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เยียรบับอัปสร
วันที่ 30 มกราคม 2560

Paraboea pubicorolla Z. R. Xu & B. L. Burtt

Gesneriaceae

ดูที่ ผักกาดหินผักกาดหิน
วันที่ 30 มกราคม 2560

Paraboea pubicorolla Z. R. Xu & B. L. Burtt

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก มีเหง้าหรือลำต้นสั้น ๆ ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4-13 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนสอบเรียวจรดก้านใบที่เป็นปีก แผ่นใบด้านล่างมีขนละเอียดสีเทาคล้ายขนแกะ ก้านใบยาว 1-5.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง 1-3 ช่อ ยาว 25-35 ซม. ดอกจำนวนมาก ใบประดับรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. ปลายแยก 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 2 มม. ดอกรูปแตร หลอดกลีบยาวประมาณ 7 มม. กลีบบนแยก 2 แฉก รูปรีกว้าง ยาว 4-5 มม. กลีบล่าง 3 กลีบ กลีบคู่ข้างยาวประมาณ 3 มม. กลีบกลางยาวประมาณ 4 มม. เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูบิดงอ ยาวประมาณ 4 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน ผลแห้งแตก รูปแถบ ยาว 2.5-3 ซม. บิดเป็นเกลียว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชาฤๅษี, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกที่เขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นบนก้อนหินในป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 500 เมตร

ชื่ออื่น   ผักกาดหิน, เยียรบับอัปสร (ทั่วไป)

ผักกาดหิน: ใบเรียงตรงข้าม โคนสอบเรียวจรดก้านใบที่เป็นปีก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ดอกรูปแตร (ภาพ: เขาพระวิหาร ศรีสะเกษ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Zhaoran, Xu and B.L. Burtt. (1991). Towards a revision of Paraboea (Gesneriaceae): I. Edinburgh Journal of Botany Vol. 48(1): 10-11.