สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   



ชาฤาษี
วันที่ 28 กันยายน 2559

Paraboea multiflora (R. Br.) B. L. Burtt

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก บางครั้งมีเหง้า มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามแผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบเรียงเป็นกระจุกใกล้โคน รูปรี เบี้ยว ยาว 4-22 ซม. ขอบจักมน ก้านใบยาวได้ถึง 12 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 3.5-22 ซม. ก้านดอกยาว 2-7 มม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 1-2.5 มม. ด้านนอกมีขน ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกสั้นมาก ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มม. กลีบบน 2 กลีบ ขนาดเล็กกว่ากลีบล่าง 3 กลีบ เล็กน้อย ก้านชูอับเรณูสั้นกว่าหรือยาวกว่าอับเรณู เล็กน้อย อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. รังไข่มีนวลแป้ง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 มม. ผลรูปทรงกระบอก ยาวได้ถึง 1.2 ซม. บิดเป็นเกลียว มีนวลแป้ง

พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ และลาว ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ลำปาง และภาคกลางที่เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร

ชื่อพ้อง  Boea multiflora R. Br.

หมายเหตุ  แยกเป็น var. caulescens Z. R. Xu & B. L. Burtt

ชาฤๅษี: P. multiflora ใบเรียงเป็นกระจุกใกล้โคน ดอกรูประฆัง มี 5 กลีบ คล้ายรูปปากเปิด เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูสั้นกว่าหรือยาวกว่าอับเรณู (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Puglisi, C., D.J. Middleton, P. Triboun and M. Möller. (2011). New insights into the relationships between Paraboea, Trisepalum and Phylloboea (Gesneriaceae) and their taxonomic consequences. Taxon 60: 1693-1702.

Xu, Z., B.L. Burtt, L.E. Skog and D.J. Middleton. (2008). A revision of Paraboea (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 65: 161-347.