สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ชาฤาษีเคราขาว
วันที่ 28 กันยายน 2559

Paraboea amplifolia Z. R. Xu & B. L. Burtt

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่นตามส่วนต่าง ๆ ใบเรียงเวียนที่โคน รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 5-28 ซม. ปลายแหลม โคนสอบเรียวจรดก้านใบเป็นครีบ ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 2-10 ซม. ช่อดอกแยกประมาณ 2-3 แขนง ออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 5-12 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 8 มม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปแถบ ยาวประมาณ 5 มม. มีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกสั้น ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบบน 2 กลีบ ขนาดเท่า ๆ กลีบล่าง 3 กลีบ รูปไข่กว้าง ยาว 4-5 มม. อับเรณูยาวประมาณ 3.5 มม. เชื่อมติดกัน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ผลรูปไข่แคบ ยาวประมาณ 5 มม. ไม่บิดเป็นเกลียว

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามหน้าถ้ำที่เป็นหินปูน ความสูงประมาณ 150 เมตร

ชาฤๅษีเคราขาว: มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่นตามส่วนต่าง ๆ ใบเรียงเวียนที่โคน โคนสอบเรียวจรดก้านใบเป็นครีบ กลีบบน 2 กลีบ ขนาดเท่า ๆ กลีบล่าง 3 กลีบ (ภาพดอก: ทุ่งสง นครศรีธรรมราช - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Puglisi, C., D.J. Middleton, P. Triboun and M. Möller. (2011). New insights into the relationships between Paraboea, Trisepalum and Phylloboea (Gesneriaceae) and their taxonomic consequences. Taxon 60: 1693-1702.

Xu, Z., B.L. Burtt, L.E. Skog and D.J. Middleton. (2008). A revision of Paraboea (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 65: 161-347.