สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องแมงภู่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีอินทนนท์

เอื้องไข่ไก่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีอินทนนท์

เอื้องคางกบ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีอินทนนท์

เอื้องอินทนนท์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีอินทนนท์รองเท้านารีอินทนนท์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัยหรือขึ้นบนหิน ใบรูปแถบคล้ายลิ้น ยาวได้ถึง 42 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 7-24 ซม. ใบประดับรูปรี ปลายมน ยาว 3.5-6.5 ซม. ดอกสีเหลืองอมน้ำตาล กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนอมเหลือง กลีบบนด้านในมีปื้นสีน้ำตาลแดง รูปไข่กลับ ปลายกลีบมน ยาว 4.5-6.5 ซม. ขอบช่วงโคนกลีบพับงอ กลีบคู่ข้างรูปไข่ ปลายแหลม สีเขียวอ่อน ยาว 3.8-5 ซม. กลีบดอกโค้งเข้า รูปไข่กลับแกมรูปใบพาย ปลายจักมน ยาว 4.7-7 ซม. โคนมีขนสีม่วง ขอบมีขนครุย ถุงกลีบปากยาว 4-6 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายรูปหัวใจ ยาวประมาณ 1.5 ซม. มีตุ่มและขนกระจาย กลางแผ่นเป็นสัน รังไข่รวมก้านดอกยาว 3-6 ซม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่าตอนบน และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1000-2000 เมตร แยกเป็น var. annamense Rolfe พบที่จีน ลาว และเวียดนาม ขอบกลีบเลี้ยงกลีบบนมีสีขาวและมีแต้มม่วงกลางกลีบ var. boxallii (Rchb. f.) Pfitzer กลีบเลี้ยงกลีบบนมีจุดสีน้ำตาลดำ พบเฉพาะในพม่า และ var. densissimum (Z. J. Liu & S. C. Chen) Z. J. Liu & S. C. Chen ใบประดับยาวกว่ารังไข่รวมก้านดอกที่มีขนยาวหนาแน่น กลีบเลี้ยงคู่ข้างขนาดเล็ก พบเฉพาะที่จีนตอนใต้

ชื่อพ้อง  Cypripedium villosum Lindl.

ชื่อสามัญ  Hirsute Paphiopedilum

ชื่ออื่น   เอื้องไข่ไก่, เอื้องคางกบ, เอื้องแมงภู่ เชียงใหม่); เอื้องอินทนนท์, รองเท้านารีอิทนนท์ (ทั่วไป)

รองเท้านารีอินทนนท์: ดอกสีเหลืองอมน้ำตาล กลีบเลี้ยงบนด้านในมีปื้นสีน้ำตาลแดง กลีบดอกโค้งเข้า รูปไข่กลับแกมรูปใบพาย โคนมีขนสีม่วง แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายรูปหัวใจ กลางแผ่นเป็นสัน (ภาพ: cultivated - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.