สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

รองเท้านารีเวศย์วรุตม์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum vejvarutianum O. Gruss & Roellke

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum vejvarutianum O. Gruss & Roellke

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นบนหินปูน ใบรูปแถบ ยาว 5-35 ซม. ปลายแหลม ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 6-20 ซม. ใบประดับโคนมีขน มีจุดสีน้ำตาลอมม่วงหนาแน่น รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 2-4 ซม. ดอกสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลปนเขียว กลีบเลี้ยงด้านนอกมีขนสีน้ำตาลแดงสั้นนุ่ม กลีบบนรูปรีกว้าง โคนเรียวแคบ ยาว 3-4 ซม. สีขาว โคนมีปื้นสีเขียวอมน้ำตาลปนม่วง กลีบคู่ข้างรูปรี ยาว 2.5-3 ซม. กลีบดอกรูปใบหอกกลับหรือรูปใบพาย โค้งเล็กน้อย ยาว 3.5-4 ซม. ปลายกลีบมนกลม ขอบกลีบเป็นคลื่น โคนมีขนสีน้ำตาลแดง ถุงกลีบปากยาว 3-3.5 ซม. เกลี้ยง แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีเหลืองอ่อน รูปไข่กลับแกมรูปสี่เหลี่ยม ยาว 1-1.2 ซม. กลางกลีบช่วงปลายมีต่อมนูนใสสีส้มอ่อน รังไข่รวมก้านดอกยาว 3-4 ซม.

พบที่พม่า จีนตอนใต้ ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคเหนือตอนล่าง ขึ้นบนเขาหินปูน ความสูง 500-1000 เมตร คล้ายกับ P. barbigerum Tang & F. T. Wang ของจีน ซึ่งมีความผันแปรสูง แยกเป็น var. lockianum Aver. และ var. coccineum (Perner & R. Herrm.) Cavestro พบที่เวียดนาม และ var. sulivongii Schuit. & P. Bonnet พบที่ลาว คำระบุชนิดตั้งตามชื่อคุณไกรฤทธิ์ เวศย์วรุตม์ อดีตนายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่แนะนำกล้วยไม้ชนิดนี้ให้แก่นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ตั้งชื่อ

ชื่อสามัญ  Vejvarut Paphiopedilum

ชื่ออื่น   รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์, รองเท้านารีเวศย์วรุตม์ (ทั่วไป)

รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์: ถิ่นที่อยู่ตามเขาหินปูน ใบรูปแถบ กลีบเลี้ยงบนโคนเรียวแคบ กลีบดอกขอบกลีบเป็นคลื่น แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีเหลืองอ่อน มีต่อมนูนใสสีส้มอ่อน (ภาพ: อุ้มผาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.