สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

รองเท้านารีกระบี่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum niveum (Rchb. f.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีขาวสตูลรองเท้านารีขาวสตูล
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum niveum (Rchb. f.) Stein

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นตามพื้นดิน ใบรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ยาว 8-19 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีจุดสีม่วงหนาแน่น ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 1-1.4 ซม. ดอกสีขาว มีจุดสีม่วงเป็นทาง ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กว้าง ยาว 2.7-4.2 ซม. กลีบคู่ข้างรูปไข่ ยาว 2-3 ซม. กลีบดอกรูปรี ยาว 3.3-4.3 ซม. ปลายกลีบมนกลม เว้าตื้น ถุงกลีบปากยาว 2.2-3.6 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมีสีเหลืองแซม ด้านกว้างยาวกว่าด้านยาว ยาว 6-9 มม. ปลายจักตื้น ๆ 1-3 แฉก รังไข่รวมก้านยาวประมาณ 4.5 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่ตรัง และสตูล ขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร อนึ่ง รองเท้านารีขาวพังงา P. thaianum Iamwir. ต่างกันที่ส่วนต่าง ๆ ของดอกขนาดเล็กกว่า ซึ่งอาจเป็นเพียงลักษณะที่ผันแปร

ชื่อพ้อง  Cypripedium niveum Rchb. F.

ชื่อสามัญ  Snow-white Paphiopedilum

ชื่ออื่น   รองเท้านารีกระบี่, รองเท้านารีขาวสตูล, รองเท้านารีช่องอ่างทอง, รองเท้านารีดอกขาว (ทั่วไป)

รองเท้านารีขาวสตูล: ดอกสีขาว มีจุดสีม่วงเป็นทาง กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบมนกลม เว้าตื้น แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมีสีเหลืองแซม ด้านกว้างยาวกว่าด้านยาว (ภาพ: cultivated; ภาพซ้าย - ปาจรีย์ อินทะชุบ, ภาพขวา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.

รองเท้านารีช่องอ่างทอง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum niveum (Rchb. f.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีขาวสตูล

รองเท้านารีดอกขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum niveum (Rchb. f.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีขาวสตูล