สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   รองเท้านารีเหลืองเลย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein var. esquirolei (Schltr.) K. Karas. & K. Saito

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นบนหินปูน ใบรูปแถบ ยาวได้ถึง 45 ซม. แผ่นใบด้านล่างมักมีจุดสีม่วง ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 17-25 ซม. ใบประดับรูปรี ยาว 1.5-2.8 ซม. ปลายแหลมหรือมน มีขนสั้นนุ่ม ดอกสีเหลืองอ่อน มีสีหรือจุดสีน้ำตาลแซมทั่วไป มีขนครุยและขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ ยาว 4.2-5.2 ซม. ขอบเป็นคลื่น กลีบคู่ข้างคล้ายกลีบหลัง ยาว 4.2-4.5 ซม. ช่วงปลายกลีบดอกสีม่วงอมชมพู กลีบดอกรูปใบพาย ปลายมน ขอบเป็นคลื่น บิดประมาณกึ่งหนึ่ง ยาว 7-8 ซม. ถุงกลีบปากยาว 3.8-5.2 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีเหลืองอ่อน โคนมีจุดสีม่วงกระจาย แผ่นกลีบคล้ายรูปสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่รวมก้านดอกยาว 5-7.5 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ ลาวตอนบน และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นใต้ร่มเงาตามเขาหินปูน ความสูง 450-1800 เมตร ส่วน var. hirsutissimum พบเฉพาะทางตอนบนของอินเดียและพม่า ดอกขนาดเล็กแต่มีขนยาวกว่า

ชื่อพ้อง  Paphiopedilum esquirolei Schltr.

ชื่ออื่น   รองเท้านารีคอขาว, รองเท้านารีเหลืองเลย (ทั่วไป)

รองเท้านารีเหลืองเลย: ดอกมีสีหรือจุดสีน้ำตาลแซม มีขนครุย ขอบกลีบเป็นคลื่น กลีบดอกรูปใบพาย บิดประมาณกึ่งหนึ่ง แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายรูปสี่เหลี่ยม (ภาพ: cultivated - ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.

รองเท้านารีคอขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein var. esquirolei (Schltr.) K. Karas. & K. Saito

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีเหลืองเลย