สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องฝาหอย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีเหลืองตรังรองเท้านารีเหลืองตรัง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นบนดินหรือบนหินปูน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 14 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีจุดสีม่วงกระจาย ขอบช่วงล่างมีขนครุย ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านช่อยาว 4-8 ซม. ใบประดับสีม่วง รูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาวหรืออมเหลือง มีจุดสีม่วงกระจาย ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กว้าง ยาว 2.5-4.6 ซม. ปลายกลีบมนหรือกลม กลีบคู่ข้างรูปไข่ ยาว 2-4.5 ซม. ปลายกลีบมน กลีบดอกรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3.5-6 ซม. ขอบกลีบเป็นคลื่น ถุงกลีบปากยาว 2.5-4.2 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปรี ยาวประมาณ 7 มม. ปลายจักตื้น ๆ 1-3 จัก มีขนสั้นนุ่ม รังไข่รวมก้านดอกยาวประมาณ 4 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงไม่เกิน 100 เมตร มีความผันแปรสูง บางครั้งแยกเป็น var. ang-thong (Fowlie) Braem หรือรองเท้านารีอ่างทอง ดอกเล็กกว่าแต่ก้านดอกยาวกว่า และ var. leucochilum (Rolfe) Hallier หรือรองเท้านารีเหลืองพังงา ดอกใหญ่ กลีบปากสีขาวไม่มีจุดสีม่วง

ชื่อพ้อง  Cypripedium godefroyae God.-Leb.

ชื่อสามัญ  Mrs. Godefroy’s Paphiopedilum

ชื่ออื่น   รองเท้านารีเหลืองตรัง (ทั่วไป); เอื้องฝาหอย (เชียงใหม่)

รองเท้านารีเหลืองตรัง: ถิ่นที่อยู่บนหินปูน ดอกสีขาวอมเหลือง มีจุดสีม่วงกระจาย กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปรีหรือรูปขอบขนาน ขอบกลีบเป็นคลื่น (ภาพ: เขาสก สุราษฎร์ธานี - สุทธิรักษ์ นงแก้ว)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.