สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   รองเท้านารีเหลืองกระบี่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นบนหินปูน ใบรูปแถบ ยาวได้ถึง 35 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 13-18 ซม. ใบประดับรูปรีแคบ ยาว 4-4.5 ซม. ดอกสีเหลืองอ่อน เส้นกลีบสีเข้ม กลีบเลี้ยงบนสีขาว โคนสีเหลือง มีจุดน้ำตาลอมแดง กลีบรูปไข่ ยาว 3-4.8 ซม. ปลายกลีบมน มีขนสั้นนุ่มด้านนอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3.4-4.7 ซม. โคนกลีบดอกมีจุดสีน้ำตาลแดงกระจาย มีขนสั้นนุ่มสีม่วง กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ยาว 4.3-5 ซม. ปลายกลีบมน ขอบเป็นคลื่น มีขนครุย ถุงกลีบปากยาว 3-3.5 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่กลับ ยาว 6-8 มม. กลางแผ่นมีต่อมใส รังไข่รวมก้านดอกยาว 2.2-4 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่ชุมพร พังงา กระบี่ ขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบชื้น ความสูงไม่เกิน 50 เมตร

ชื่อพ้อง  Cypripedium insigne Lindl. var. exul Ridl.

ชื่อสามัญ  Excluded Paphiopedilum

รองเท้านารีเหลืองกระบี่: ใบประดับรูปรีแคบ กลีบเลี้ยงบนมีจุดน้ำตาลอมแดงกระจาย กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ขอบเป็นคลื่น มีขนครุย แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่กลับ กลางแผ่นมีต่อมใส (ภาพ: cultivated - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.