สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องคางกบใต้
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum callosum (Rchb. f.) Stein var. sublaeve (Rchb. f.) P. J. Cribb

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีคางกบ