สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   รองเท้านารีคางกบคอแดง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นตามพื้นดิน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 7-25 ซม. ลายด่างไม่ชัดเจน ช่อดอกส่วนมากมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 17-48 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1.5-2 ซม. ดอกสีเขียวอมขาว กลีบเลี้ยงบนเส้นกลีบสีม่วง กลีบรูปไข่ ยาว 2.7-4.5 ซม. ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม โคนเว้าตื้น กลีบคู่ข้างรูปรี ยาว 2-3 ซม. ปลายเรียวแหลม กลีบดอกมีลายสีเขียวอมน้ำตาลและจุดสีน้ำตาลแดง ปลายกลีบสีม่วงอมชมพู กลีบรูปใบพาย ยาว 4.4-5.8 ซม. บิดเล็กน้อย ปลายกลีบแหลมหรือจัก 3 แฉกตื้น ๆ ถุงกลีบปากยาว 3.6-4.6 ซม. ปลายจักซี่ฟันเบี้ยว แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีเหลืองหรืออมม่วง มีแต้มสีเขียว รูปรีกว้าง ยาว 7-9 มม. ปลายจักตื้น ๆ 3 แฉก รังไข่รวมก้านดอก ยาว 3-6 ซม.

พบที่ไห่หนาน และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ระยอง จันทบุรี ตราด ขึ้นตามป่าดิบชื้น ริมลำธาร ความสูง 600-700 เมตร

ชื่อพ้อง  Cypripedium appletonianum Gower

ชื่อสามัญ  Appleton’s Paphiopedilum

รองเท้านารีคางกบคอแดง: กลีบดอกมีลายสีเขียวอมน้ำตาลและจุดสีน้ำตาลแดง ปลายกลีบสีม่วงอมชมพู กลีบรูปใบพาย แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีเหลือง มีแต้มสีเขียว ปลายจักตื้น ๆ (ภาพ: cultivated - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.