สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เคลงใบหยาบ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Pachycentria varingaefolia (Blume) Blume

Melastomataceae

ดูที่ เคลงกนกเคลงกนก
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Pachycentria varingaefolia (Blume) Blume

Melastomataceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 4 ม. ใบรูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 5-10 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น แผ่นใบข้างหนา ด้านบนมีรอยย่น ด้านล่างสีม่วงอมแดง ก้านใบยาว 1-1.7 ซม. ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 2-6 ซม. ก้านช่อยาว 1-3 ซม. แต่ละช่อมี 2-7 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1-3 มม. ฐานรองดอกยาว 4-8 มม. กลีบเลี้ยงขอบสูงประมาณ 1-1.5 มม. จักตื้น ๆ ดอกสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีขาว กลีบรูปไข่หรือรูปรี ยาว 1.2-1.8 ซม. ปลายแหลม โคนตัด เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวไม่เท่ากัน ปลายมีจะงอยยาว โคนมีเดือยสั้น ๆ อับเรณูวงนอกยาว 0.6-1 ซม. วงในยาว 5-7 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. สุกสีแดง ขอบกลีบเลี้ยงสูง 4-5 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และทางภาคใต้ของไทยที่เขาหลวงและเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร

ชื่อพ้อง  Melastoma varingiaefolium Blume, Medinilla varingiifolia (Blume) Nayar

ชื่ออื่น   เคลงใบหยาบ (ทั่วไป)

เคลงกนก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีขาว เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวไม่เท่ากัน ปลายมีจะงอยยาว (ภาพ: เขานัน นครศรีธรรมราช - ปาจรีย์ อินทะชุบ)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 462-468.