สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เคลงก้านแดง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Pachycentria constricta (Blume) Blume

Melastomataceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 1.5 ม. มีหัว ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปใบหอก ยาว 5-24 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านล่างมักมีสีม่วงอมแดง เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 0.3-1.5 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 2-6 ซม. ก้านช่อยาว 1-3 ซม. ดอกจำนวนมาก ใบประดับและใบประดับย่อยรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ติดทน ฐานดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงขอบสูง 1-1.5 มม. จักตื้น ๆ ดอกสีขาว โคนมีสีแดงแต้ม กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 5-7 มม. ปลายแหลม หนา เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 5-6 มม. ปลายโค้ง โคนมีเดือยสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. สุกสีส้มหรือแดง

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา ซูลาเวสี และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

เคลงก้านแดง: ใบเรียงตรงข้าม ข้อหนา ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกปลายแหลม สีขาว โคนมีสีแดงแต้ม ผลสุกสีแดง ปลายคอดเป็นวงกลีบเลี้ยง (ภาพดอก: เบตง ยะลา, ภาพผล: น้ำตกโตนไพร พังงา; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 462-468.