สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

มะเรหิน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Oxyspora curtisii King

Melastomataceae

ดูที่ มังเร่หินมังเร่หิน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Oxyspora curtisii King

Melastomataceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมหรือมีครีบคล้ายปีก ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 10-25 ซม. ปลายแหลม โคนแหลมหรือกลม ขอบจักฟันเลื่อยละเอียด เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น ก้านใบมีปีก ส่วนมากยาว 1-4 ซม. หรือยาวได้ถึง 7 ซม. ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ก้านดอกเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายปีก ช่อดอกย่อยคล้ายช่อซี่ร่ม ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 มม. ฐานดอกรูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ ยาว 5-8 มม. ดอกสีชมพูหรือขาว กลีบรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3.5 มม. เกสรเพศผู้ยาว 5-7 มม. ผลคล้ายรูปคนโทหรือรูปทรงกระบอก ยาว 6-8 มม. มีริ้ว 8 ริ้ว(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มังเร่ทราย, สกุล)

พบที่ลาว เวียดนามเหนือ และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย และภาคใต้ที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่ออื่น   มะเรหิน, มังเร่หิน (ภาคใต้)

มังเร่หิน: กิ่งและก้านใบมีปีก เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น มีเส้นใบตามขวางชัดเจน ช่อดอกย่อยคล้ายช่อซี่ร่ม เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวเท่า ๆ กัน (ภาพ: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 456-458.