สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอนอ้าขนแข็ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Osbeckia setoso-annulata Geddes

Melastomataceae

ไม้ล้มลุก สูง 20-70 ซม. ลำต้นบางครั้งเกลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1-6 ซม. ปลายและโคนแหลม เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ก้านใบยาว 2-3 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก มีได้ถึง 10 ดอก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงจำนวนอย่างละ 4 กลีบ ฐานดอกยาวประมาณ 5 มม. มีติ่งขนเรียง 3-4 วง กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 4-6 มม. กลีบดอกยาว 0.7-1 ซม. เกสรเพศผู้ 8 อัน อับเรณูยาว 3-4 มม. ปลายเป็นจะงอยสั้น ๆ รังไข่สั้นกว่าฐานดอก ปลายมีขนแข็งตามแนวประสาน ผลรูปคนโท ยาว 7-8 มม.

พบที่พม่า และลาว ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือตอนล่างที่ตาก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 200-300 เมตร

ชื่ออื่น   เอนอ้าขนแข็ง, เอ็นอ้าวิเชียร (ทั่วไป)

เอนอ้าขนแข็ง: ช่อดอกแบบช่อกระจุก กลีบดอก 4 กลีบ ฐานดอกมีติ่งขนเรียง 3-4 วง เกสรเพศผู้ 8 อัน ผลรูปคนโท (ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and S.S. Renner. (2007). Melastomataceae. In Flora of China Vol. 13: 361-363.

Hansen, C. (1977). Contributions to the flora of Asia and the Pacific region: the Asiatic species of Osbeckia (Melastomataceae). Ginkgoana 4: 1-150.

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 450-455.

เอ็นอ้าวิเชียร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Osbeckia setoso-annulata Geddes

Melastomataceae

ดูที่ เอนอ้าขนแข็ง